Rörligt elpris följer priset på elbörsen

Pojke utklädd till drake med vimpel

Börs-El är en populär avtalsform eftersom den på lång sikt ofta är mest lönsam att välja.

Med vårt Börs-Elavtal får du ett rörligt elpris som följer marknaden. Det passar framför allt dig som har en jämn och låg förbrukning, eller om du är aktiv och kan anpassa din elanvändning. Därför är det ofta bra att välja Börs-El om du bor i lägenhet eller har ett företag där elkostnaden inte utgör en stor kostnad.

Priset

Priset, som kallas volymvägt spotpris, styrs av tillgång och efterfrågan på el och följer svängningarna på den nordiska elbörsen Nordpool. Prisnivån sätts timme för timme och fungerar som vilken råvarumarknad som helst. Till priset kommer ett påslag som innefattar elcertifikatavgift, energiskatt samt en årsavgift plus moms.

Om du har en anläggning som läses av månadsvis sätts priset efter månadens slut när spotpriset för samtliga timmar i månaden är känt. Om du har en anläggning som avläses varje timme avräknas spotpriset timme för timme mot uppmätt förbrukning. 

Bli kund