Vårt rörligt elpris, Börs-el, följer priset på elbörsen

Pojke utklädd till drake med vimpel

Vårt rörliga elprisavtal, Börs-el, passar framförallt dig som har en jämn och låg förbrukning, eller om du är aktiv och kan anpassa din elanvändning. Därför är det ofta bra att välja Börs-El om du bor i lägenhet eller har ett företag där elkostnaden inte utgör en stor kostnad.

Avtal med rörligt elpris är populära eftersom de på lång sikt ofta är mest lönsamma att välja. Du får ett rörligt elpris som följer marknaden.

Priset

Priset, som kallas volymvägt spotpris, styrs av tillgång och efterfrågan på el och följer svängningarna på den nordiska elbörsen Nordpool. Prisnivån sätts timme för timme och fungerar som vilken råvarumarknad som helst. Till priset kommer ett påslag som innefattar elcertifikatavgift, energiskatt samt en årsavgift plus moms.

Här kan du se hur inköpspriset för Börs-el har utvecklats senaste året

Om du har en anläggning som läses av månadsvis sätts priset efter månadens slut när spotpriset för samtliga timmar i månaden är känt. Om du har en anläggning som avläses varje timme avräknas spotpriset timme för timme mot uppmätt förbrukning. 

Bli kund