Bredband till ditt företag | Vi har ett bredbandsavtal som passar din verksamhet | Bredband | Umeå Energi

Bredband till ditt företag

Illustration ume.net

Supportnivåer - det här gäller för respektive nivå

Tillgänglighet   Tider för felanmälan  Felavhjälpning påbörjad Felavhjälpning avslutad  Vite vid bristande åtgärdstid 
Skälig tid Vardagar 08-17 Det finns ingen uttalad tid som gäller utan beror på omständigheterna
i det enskilda fallet.
Det finns ingen uttalad tid som gäller. Normalt inom 3-5 arbetsdagar från mottagen felanmälan. Inget
2 arbetsdagar Vardagar 08-17 Inom 2 arbetsdagar Inom 2 arbetsdagar från att felavhjälpningen är påbörjad. Inget
SLA 0   99,5 % Dygnet runt alla dagar Inom 4 timmar under vardagar 08-17 Inom 12 timmar endast vardagar 08-17  300 kr plus 3 % av månadsavgiften per påbörjad timme (åtgärdstid)
SLA 1  99,7 % Dygnet runt alla dagar Inom 4 timmar dygnet runt, alla dagar Inom 24 timmar dygnet runt, alla dagar  500 kr plus 3 % av månadsavgiften per påbörjad timme (åtgärdstid)
SLA 2   99,9 % Dygnet runt alla dagar  Inom 4 timmar dygnet runt, alla dagar Inom 10 timmar dygnet runt, alla dagar 1000 kr plus 3 % av månadsavgiften per påbörjad timme (åtgärdstid)