Bredband till ditt företag | Vi har ett bredbandsavtal som passar din verksamhet | Bredband | Umeå Energi

Bredband till ditt företag

Illustration ume.net

Flexibel - kombinera ihop avtalet exakt som du vill

Bredbandsnätet fungerar så att du först väljer ett bredbandspaket hos oss. Utöver det behöver du även internetaccess från en tjänsteleverantör för att få ett fungerande internet. Det är viktigt att även tjänsteleverantören har samma supportnivå. Nedan kan du se vilka olika val du kan göra när du kombinerar ihop bredbandet exakt som du vill. Du behöver välja något innehåll under de sex första kolumnerna. Innehållet under de som benämns Valbara är frivilliga efter behov. Oavsett hur du kombinerar innehållet ingår alltid kom-igång-hjälp.

Vi hjälper dig välja rätt

Innan du beställer avtalsformen Flexibel är det bra om du börjar med att fundera över ditt företags bredbandsbehov. Kontakta därefter vår företagssäljare för en fördjupad dialog kring vad som blir bäst för din verksamhet - vi hjälper gärna till att guida dig. Säljaren kan även ge dig uppgifter till vilken eller vilka tjänsteleverantörer som kan leverera enligt dina behov.

Kontaktuppgifter hittar du här

Dessa val kan du göra för att få bredbandet exakt som du vill:

Bredbandshastighet
Supportnivå
Mac-adresser
VLAN
Mediekontakt

* Anpassade för bredbandshastigheterna 300 Mbit/s samt 1000 Mbit/s.

Kontaktperson
Tekniska möjligheter
Tjänster

Supportnivå

Det är olika tillgängligheter och felavhjälpningstider för respektive supportnivå. Här kan du läsa mer fördjupat om hur de skiljer sig åt

30 dagars uppsägningstid och felanmälan dygnet runt

Vi har inga bindningstider utan endast 30 dagars uppsägningstid oavsett hur du kombinerar ditt avtal. Uppsägningen sker skriftligen till oss och om något fel uppstår kan du alltid ringa och lämna din felanmälan dygnet runt - året om.