Bredband till ditt företag

Illustration ume.net

Flexibel - kombinera ihop avtalet exakt som du vill

Bredbandsnätet fungerar så att du först väljer ett bredbandspaket hos oss. Utöver det behöver du även internetaccess för att få ett fungerande internet. Det är viktigt att även tjänsteleverantören har samma supportnivå. Nedan kan du se vilka olika val du kan göra när du kombinerar ihop bredbandet exakt som du vill. Du behöver välja något innehåll under de sex första kolumnerna. Innehållet under de som benämns Valbara är frivilliga efter behov. Oavsett hur du kombinerar innehållet ingår alltid kom igång hjälp.

Dessa val kan du göra för att få bredbandet exakt som du vill:

Bredbandshastighet Supportnivå Mac-adresser VLAN Mediekontakt  Kontaktperson Valbara tekniska möjligheter Valbara tjänster
10 Mbit/s Skälig tid Max 3 st 1 st/tjänst Koppar 100  Kundservice WiFi-sändare ute  MTU>1500 

100 Mbit/s

2 arbetsdagar Upp till 200 st  Eget VLAN  Koppar 1000  Tekniker Direkt   WiFi-sändare inne MEF/CE<>
300 Mbit/s SLA 0     Fiber 100    Expressleverans  MEF/CE<>
1000 Mbit/s  SLA 1     Fiber 1000       QinQ
  SLA 2            QoS

Supportnivå

Det är olika tillgängligheter och felavhjälpningstider för respektive supportnivå. Här kan du läsa mer fördjupat om hur dem skiljer sig åt

30 dagars uppsägningstid och felanmälan dygnet runt

Vi har inga bindningstider utan endast 30 dagars uppsägningstid oavsett hur du kombinerar ditt avtal. Uppsägningen sker skriftligen till oss och om något fel uppstår kan du alltid ringa och lämna din felanmälan dygnet runt - året om.

Kontakta oss för en offert och en lista över tjänsteleverantörer

Innan du beställer avtalsformen Flexibel är det bra om du börjar med att fundera över ditt företags bredbandsbehov. Kontakta därefter vår företagssäljare för en fördjupad dialog kring vad som blir bäst för din verksamhet - vi hjälper gärna till att guida dig. Säljaren kan även skicka över eller i dialogen ge dig uppgifter till vilken eller vilka tjänsteleverantörer som kan leverera enligt dina behov. Kontaktuppgifter hittar du här