Tavleliden - Just nu 0 kr i anslutningsavgift | Nu bygger vi ut bredbandet i flera fokusområden - ett supertillfälle att ansluta sig! | Bredband | Umeå Energi

Tavleliden - Just nu 0 kr i anslutningsavgift

Just nu - installera fiber till din nya villa. 0 kr i anslutningsavgift och ett förmånligt abonnemang i tre år!

Vi kan med ny teknik enkelt och snabbt ansluta adresser på Tavleliden nya villaområde eftersom vår bredbandskanalisation är förberedd tillsammans med Umeå Energi Elnät och är framdraget till elmätarskåpet. Ingen extra grävning på tomten behövs.

Vi har valt att göra ett konceptområdesupplägg med en reducerad månadsavgift i området fram till 2019-12-31. 

Anslutningspris och konceptområdes abonnemang

  • 0 kr i anslutningspris inklusive moms.
  • 250 kr i månaden för 100 Mbit/s + valfri tjänsteleverantör fram till 2019-12-31.

Umeå Energi Bredband ger dig snabbt bredband med valmöjligheter

Umeå Energi Bredband är umebornas öppna stadsnät och ett av världens snabbaste bredbandsnät. Vårt unika stadsnät ger dig att via en och samma fiberanslutning valfriheten att välja mellan olika leverantörer av internet, tv, telefoni och andra tjänster. 

Så här går det till:

1. Gör en intresseanmälan

När din anmälan kommer in kontaktar vi dig och stämmer av frågor kring anslutningen samt önskemål om leveransdatum. Därefter skickas avtal och information ut till dig. 

2. Information om installationen

Här på din områdessida hittar du all information som du behöver veta vid en installation. Förbered dig gärna och läs på om hur en installation går till.  Här kan du läsa mer om hur en installation går till

3. Avtalsskrivning

Avtalet skickas per post och du skriver under båda exemplaren av avtalet och skickar tillbaka till oss för underskrift. Vi skickar ditt exemplar åter med en bekräftelse på din installation samt anger ett leveransdatum. 

4. Leverans

När avtalet mottagits påbörjas projekteringen. Du kommer att bli kontaktad av vår projektledare eller entreprenör för genomgång av den invändiga installationen i din fastighet. 

5. Aktivering

Efter att den invändiga utrustningen är monterad kan du snabbt och enkelt beställa dina tjänster i vår kundportal. Inom några minuter kan du vara igång och surfa! Här kan du läsa mer om kundportalen

Frågor, välkommen att kontakta oss:

Åsa Johansson, försäljning. Tel: 090-16 00 34, e-post: bredband@umeaenergi.se
Mikael Lindgren, projektledare. Tel: 090-16 01 38, e-post: mikael.lindgren@umeaenergi.se